Home / Uw bedrijf beheren / Personeelszaken / Personeel aanwerven / Werkgelegenheidsmaatregelen

Werkgelegenheidsmaatregelen

De overheid neemt een hele reeks maatregelen om het scheppen van banen te ondersteunen. Werkgevers die hiervan gebruik willen maken, kunnen terecht op de website www.aandeslag.be die een overzicht bevat van alle federale en gewestelijke maatregelen.

 

Een gedetailleerd overzicht van de specifieke maatregelen voor werkgevers vindt u op www.aandeslag.be.

 

Meer informatie over de verschillende maatregelen ten behoeve van de ondernemingen vindt u in het ‘Vademecum van de onderneming’, een publicatie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 


Speciale anticrisismaatregelen

 

Om een antwoord te bieden op de crisis stelde de federale regering, in overleg met de deelregeringen en de sociale partners, een herstelplan op. Vele van de maatregelen die in dit plan werden ingeschreven, komen de werkgevers rechtstreeks ten goede.

 

Meer informatie over de speciale anticrisismaatregelen vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.